GÓRSKIE REKOLEKCJE ADWENTOWE 2019′

GÓRSKIE REKOLEKCJE ADWENTOWE 2019

NIEDZIELA – 3 Adwentu, 15 grudnia /rozpoczęcie rekolekcji

08:oo+ /Węchadłów/: Msza święta z nauką dla wszystkich /+słowo do dzieci i młodzieży

10.oo+ /Góry/: Msza święta z nauką dla wszystkich /+słowo do dzieci i młodzieży

12.oo+ /Góry/: Msza święta  z nauką dla wszystkich /+słowo do dzieci i młodzieży

PONIEDZIAŁEK, 16 grudnia /rekolekcje

09:oo+ /Góry/: Msza święta dla wszystkich

15:oo+ /Węchadłów/: Msza święta z nauką dla wszystkich /+słowo do dzieci i młodzieży

17:oo+ /Góry/: Msza święta  z nauką dla wszystkich /+słowo do dzieci i młodzieży

WTOREK, 17 grudnia /dzień pokuty i pojednania /zakończenie rekolekcji

Spowiedź od godz. 8.3o,

a następnie pół godziny przed Mszą świętą do rozpoczęcia kazania

09:oo+ /Góry/: Msza święta dla wszystkich

11:oo+ /Góry/: Msza święta dla starszych i chorych /+sakrament namaszczenia chorych

15:oo+ /Węchadłów/: Msza święta z nauką dla wszystkich /+słowo do dzieci i młodzieży

17:oo+ /Góry/: Msza święta  z nauką dla wszystkich /+słowo do dzieci i młodzieży

 Akt Zawierzenia Matce Bożej. Zakończenie Rekolekcji.

 Rekolekcje poprowadzi i o modlitwę prosi ks. Tomasz

 

 Z A P R A S Z A M Y