Intencje Mszy Świętej

NIEDZIELA – Chrztu Pańskiego, 12 stycznia

08:oo /Węchadłów/: +Jerzego, Marię, Jana Podgórskich, Janinę, Józefa Stawiarz, Mirosława, Dariusza Gnidzińskich.

10:oo +Stanisława Pawlika – od rodziny Ciepierskich z Pińczowa.

12:oo Za Parafię i Dobrodziejów Parafii.

      >Jasełka /ZPO z Węchadłowa.

PONIEDZIAŁEK, 13 stycznia – Rok A, cykl II

16:3o +Zofię Strączek – od córki z rodziną.

17:oo +Józefa Strączkiewicza – od żony, dzieci i wnucząt.

WTOREK, 14 stycznia

16:3o +Zenonę Świetlik – od rodziny Sobczyków i Koźmińskich z Krzyżanowic.

17:oo +Stanisława Pawlika – od rodziny Paździurów.

ŚRODA, 15 stycznia

16:3o +Józefa Strączkiewicza – od siostry Marii z mężem i dziećmi.

17:oo +Adama Chabińskiego – od sąsiadów Pasternaków.

CZWARTEK, 16 stycznia

16:3o +Adama Chabińskiego – od rodzeństwa.

17:oo +Helenę Cepak – od córki Bożeny z rodziną.

PIĄTEK, 17 stycznia

16:3o +Władysława Szałapskiego – od Krzysztofa Urbańskiego z rodziną.

17:oo +Waldemara Kowalskiego – od szwagierki Haliny i jej córki z rodziną.

SOBOTA, 18 stycznia

09:oo >sprzątanie kościoła.

17:oo Msza święta zbiorowa:

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Różańcowej dla Sióstr z KR z Zagajowa i dla ich rodzin.

O zdrowie dla Pawła.

+Stefana /r.śm./, Bronisławę, ++ z rodz. Rosików.

+Zdzisława Jarosa /1 r.śm./, Helenę, Juliana, Henryka, Józefę Jaros, Leokadię Misztal, ++ z rodz. Jarosów i Ptaków.

+Janusza Mentel /1 r.śm./, ++ z rodziny Mentlów.

+Daniela, Adama, Czesława, Wiktora Woźniaków.

+Bogumiłę Gwiazda – od rodziny Leńdźwów, Strączkiewicz i Dziura.

+Leokadię, Stefana, Józefa Lach, Urszulę Strączek, Marię, Kazimierza Dąbrowskich.

+Zofię Strączek – od uczestników pogrzebu.

+Zenonę, Józefa, Stanisława, Teklę Świetlików – od Janiny Zachariasz z rodziną.

NIEDZIELA – II ZWYKŁA, 19 stycznia

08:oo /Węchadłów/: Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Mikołaja /6 r. urodzin/ i Wojciecha /5 r. urodzin/ i ich rodziców – od dziadków.

10:oo +Zygmunta Mazura /z okazji Dnia Dziadka/ – od wnucząt.

12:oo +Józefa Pasternaka /r.śm./.

 

STARAJMY SIĘ O TO, ABY UCZESTNICZĄC W ZAMÓWIONEJ MSZY ŚWIĘTEJ,
PRZYSTĄPIĆ DO KOMUNII ŚWIĘTEJ