Intencje Mszy Świętej

NIEDZIELA – XVIII zwykła – pierwsza miesiąca – adoracyjna, 2 sierpnia
08:oo /Węchadłów/: Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Krystyny Golik z okazji rocznicy urodzin – od dzieci.

10:oo +Józefa, o. Piotra Lach, Grażynę Wójcików, Zofię, Bronisława Jędrszczyków.

11:3o > Różaniec /KR

12:oo +Józefę, Władysława, Andrzeja Strączkiewiczów, ++ z rodz. Strączkiewiczów i Jędrszczyków.

PONIEDZIAŁEK, 3 sierpnia

17:3o +Ireneusza Leksa – od Anny Lelek.

18:oo +Stanisława Lozio, Jana, Katarzynę Strączek.

WTOREK, 4 sierpnia – św. Jana M. Vianney’a

ŚRODA, 5 sierpnia

18:oo +Józefa Jędrszczyka – od dzieci.

>Nowenna do MBNP

18:3o +Władysławę /urodzinowa/, Jana Cepaków – od syna Stanisława.

CZWARTEK – pierwszy miesiąca, 6 sierpnia – Przemienienie Pańskie, święto

16:3o /Węchadłów/: +Ireneusza Leksa – od Ireny Sokołowskiej z rodziną.

17:3o > Różaniec za powołanych do służby Bożej w Kościele /GPS

18:oo +Czesławę Jakubowską – od rodziny Jakubowskich z Jędrzejowa.

PIĄTEK – pierwszy miesiąca, 7 sierpnia

17:oo /Węchadłów/: +Ireneusza Leksa – od rodziny Grabalów.

18:oo +Juliusza Skibę – od dzieci z rodzinami.

>Koronka do Miłosierdzia Bożego.

SOBOTA, 8 sierpnia

14:3o Msza święta ślubna: Anna Kula & Mateusz Prawda

18:oo Msza święta zbiorowa:

+Waldemara, Marię, Alfreda Lizaków, Władysławę, Stanisława, Józefa Grochowinów.

+Mariannę, Feliksa Kita, Krystynę Kabat, Władysławę, Juliana Jędrszczyków, Józefę, Franciszka Chabińskich, ++ z rodziny.

+Anielę Bartosińską – od rodziny Kucharskich i Koziarów.

+Romana Przeniosło – od Ryszarda Szymańskiego.

+Alfreda, Mariannę Lizaków.

+Jacka Podgórskiego – od uczestników pogrzebu.

+Józefę Hanas – od syna Piotra z rodziną.

+Władysławę Walczyk – od KR z Zagajowa.

NIEDZIELA – XIX zwykła, 9 sierpnia
08:oo /Węchadłów/: +Mariannę, Kazimierza, Mieczysława, Wandę Tytko.

10:oo +Janinę /1 r.śm./, Stanisława Świetlik, ++ z rodz. Świetlików i Bernasików.

12:oo 1/ Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej oraz Świętych Patronów Ministrantów dla Marcina /LSO/ z okazji 18 rocznicy urodzin – od rodziców, rodzeństwa i dziadków.

      2/ +Jacka Podgórskiego – od mamy.

 STARAJMY SIĘ O TO, ABY UCZESTNICZĄC W ZAMÓWIONEJ MSZY ŚWIĘTEJ,
PRZYSTĄPIĆ DO KOMUNII ŚWIĘTEJ

Pamiętajmy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w kościele.