Intencje Mszy Świętej

W związku z zagrożeniem pandemią koronawirusa i zarządzeniami władz państwowych oraz Konferencji Episkopatu Polski i Biskupa Kieleckiego

proszę, by i u nas we Mszy świętej uczestniczyły tylko osoby zamawiające Mszę świętą,

a w nabożeństwach nie więcej niż 5 osób. /w razie wątpliwości proszę dzwonić kontakt…
Zachęcam do duchowego udziału we Mszy świętej transmitowanej z naszego kościoła …

 

NIEDZIELA – V WIELKIEGO POSTU, 29 marca /przejście na czas letni
08:oo /Węchadłów/: +Jana, Wiktorię Mazur /r.śm./, ++ z rodziny.
10:oo +Ludwikę, Andrzeja, Kacpra Kwietniów, Marię, Zbigniewa, Marka Skibów, Józefa Kwietnia.
12:oo >Gorzkie Żale
12:oo +Władysława Sikorę, ++ z rodz. Sikorów i Marców.

PONIEDZIAŁEK, 30 marca
17:oo +Cecylię Zielińską – od córki Małgorzaty z rodziną.

WTOREK, 31 marca

ŚRODA, 1 kwietnia
16:3o +Stanisławę /r.śm./, Władysława Sobczyków.
17:oo +Waldemara Kowalskiego – od koleżanek i kolegów z Wodociągów Pińczowskich.

CZWARTEK – pierwszy miesiąca, 2 kwietnia /rocznica śmierci Jana Pawła II (+2005)
16:3o >Różaniec za powołanych do służby Bożej w Kościele /kleryk Tomasz
17:oo Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i Patronów Ministrantów dla Dawida /LSO z okazji 16 rocznicy urodzin – od rodziców i sióstr.
17:3o +Władysława, ++ z rodz. Sikorów i Marców.

PIĄTEK – pierwszy miesiąca, 3 kwietnia
15:3o /Węchadłów/: +Waldemara Kowalskiego – od rodziny Sokołowskich, Miszczyk i Adamczyk.
16:3o >Droga Krzyżowa.
17:oo +Kazimierza, ++ z rodz. Strączków.

SOBOTA – pierwsza miesiąca, 4 kwietnia
09:oo >sprzątanie kościoła.
>odwiedziny chorych tylko na wezwanie …kontakt…
17:oo Msza święta zbiorowa:
O zdrowie dla Pawła.
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla Sióstr Różańcowych KR z Gór i dla ich rodzin.

NIEDZIELA – Palmowa Męki Pańskiej, 5 kwietnia /bez obrzędu poświęcenia palm
08:oo /Węchadłów/: +Henryka Sowa, Zofię, Tadeusza Zięba, Łucję, Adama Jędrszczyk.
10:oo +Tadeusza Kasprzyka, Jana, Ludwikę, Stanisławę Stefańskich.
11:3o >Różaniec /ksiądz Proboszcz
12:oo >Gorzkie Żale
12:oo Za Parafię i w intencji Dobrodziejów Parafii.