Lednica…

1 czerwca 2019 r. odbędzie się XXIII Spotkanie Młodych LEDNICA 2000. Co roku przyjeżdżają na nie tysiące młodych ludzi, by wspólnie się modlić.

Ojciec Jan W. Góra OP, założyciel i pierwszy duszpasterz Wspólnoty LEDNICA 2000 powtarzał często za św. Janem Pawłem II: „Człowiek jest mocny wtedy, kiedy wie, że jest kochany”. Ta myśl będzie przewodnią podczas tegorocznej Lednicy i jest streszczeniem gawędy świętego papieża do zgromadzonych przed krakowskim pałacem arcybiskupów w 1987 roku. Ojciec Święty Jan Paweł II tak wołał wtedy do młodzieży: „Musicie być mocniejsi niż warunki, w których przyszło Wam żyć”. Wskazywał na Eucharystię jako siłę przebicia. Na ten sakrament, który dodawał siły wielu pokoleniom – również w jego młodzieńczych latach, w okresie drugiej wojny światowej i po wojnie.

Podczas tegorocznej Lednicy będziemy starali się odkryć dlaczego mówi się, że z sakramentów, zwłaszcza spowiedzi i Eucharystii, płynie dla nas siła do przezwyciężania trudności, z którymi musimy się mierzyć w codziennym życiu.

W zeszłym roku odkrywaliśmy jak cenni jesteśmy w oczach Boga, uczyliśmy się przyjmować jego miłość mówiąc Jestem. Jednak szybko można zapomnieć o tej miłości, zagłuszyć ją codziennymi sprawami. Dlatego w tym roku zamilkniemy i wsłuchamy się w to, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia. Oby każdy usłyszał od Boga te słowa, które głosi tegoroczne hasło spotkania: Wiesz, że Cię kocham.

zobacz więcej… Lednica…

zobacz hit 2012 r. Tak tak Panie!

poniżej – 2018 r. – Pan Prezydent na Lednicy