O parafii

Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1440 r. Znajdujemy ją w „Księdze beneficjów diecezji krakowskiej”, w której istnieje zapis, iż „Góry posiadają Kościół drewniany pw. św. Bartłomieja”. Nie wiadomo, w którym roku wybudowano Kościół murowany, jednak według dokumentów wynika, że w 1663 r. w Górach stał murowany Kościół kalwiński, w którym ostatnim ariańskim ministrem był Tomasz Petrosklinus, z pochodzenia Czech. W tym czasie wiele kościołów na Ponidziu i w południowej części obecnych granic diecezji kieleckiej zostało przejętych przez protestantów. Stan ten nie trwał jednak długo. W kronice parafialnej czytamy: „W 1668 r. Kościół kalwiński przez Jędrzeja Morsztyna referendarza koronnego dziedzica Gór – został odebrany i na Kościół katolicki pw. św. Ignacego zreformowany został”. W 1699 r. kościół ten oficjalnie został przepisany na własność wspólnoty parafialnej. We wspomnianej już kronice czytamy: „Dziedzic Gór Andrzej z Dębian Dębiński aktem wieczystym spisanym w mieście Kończynie został oddany na potrzeby parafian z dodaniem gruntów dla plebana”. W tym czasie musiał także istnieć drewniany kościółek, bowiem „… za wiedzą biskupa zostały też przeniesione Msze święte z drewnianego do murowanego kościoła”. Konsekracja niegdysiejszej świątyni protestanckiej odbyła się w 1699 r. W 1829 r. Ignacy Dębiński, łowczy województwa krakowskiego, dziedzic Gór i Polichna, kazał odrestaurować kościół, przy którym „postawił budynki gospodarcze i plebanię”. Inwestycje te były potrzebne, bowiem w czasie wojny w 1794 r. kościół wraz z okolicznymi budynkami został spalony. W 1888 r. konsekrował go bp Tomasz Kuliński. W 1911 r. ówczesny proboszcz ks. Szymon Skurczyński podjął decyzję o rozbudowie małego kościoła. Rok później wybudowano główne mury świątyni, a w 1913 r. kościół został pokryty blachą. Polichromię wykonano w 1986 r., a elewację zewnętrzną kościoła odnowiono w 1994 r.

Na terenie parafii znajduje się również kaplica cmentarna zbudowana w 1839 r. oraz kaplica w Węchadłowie pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, oddana do użytku w 1994 r.

 „Od powietrza , głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie!”  /Suplikacje/

W minionych wiekach przy drogach, na rozstajach, rozdrożach, w pobliżu kaplic, kościołów wznoszono figurki. Stawiano je najczęściej jako wota dziękczynne za uzdrowienie chorych, ustąpienia zarazy, klęsk żywiołowych. Wykuwano je z metalu, kamienia lub drewna. Prace nad ich wykonaniem powierzano  ludowym rzeźbiarzom, czasem uznanym w szerokich kręgach, znakomitym artystom.

Rzeźby te wyobrażają Chrystusa rozpiętego na krzyżu, Frasobliwego, Matkę Boską, świętych. Popularny był św. Florian, jako że był i jest patronem strażaków, a pożary na wsiach i w miasteczkach wybuchały nader często. Postacie ustawiano na cokołach, słupach lub kolumnach, na których umieszczano inskrypcje informujące o fundatorze figurki, dacie jej postawienia, czasem zdobiono płaskorzeźbami, gzymsami itp. Zależało to od pomysłowości wykonawcy lub życzeń zamawiającego.

Na terenie naszej parafii znajduje się wiele takowych figur. Od stuleci jest to miejsce majowych spotkań Maryjnych i modlitw związanych z poświęcaniem pól. Cieszy to, ze ta piękna i  polska tradycja nie zaginęła. W majowe przedwieczerza można jeszcze usłyszeć pieśni do Matki Bożej.

Warto o nie zadbać, bo są widocznym znakiem dziedzictwa kulturowego i wiary naszych przodków. Należałoby je wszystkie zinwentaryzować.

Marzec, 2015                                                                                         Barbara Sikora

 

 • ks. Stanisław Załęcki (diec. kielecka)
 • o. Rafał Rudziński (OFM)

 • s. Małgorzata Flisowska (SSCJ)
 • s. Zofia Góras (SM)
 • s. Adela Dzierżak (SM)
 • s. Janina Flisowska (FMA)

 • od 1886 r. ks. Franciszek Żarski
 • od 1893 r. ks. Feliks Kucharski
 • od 1902 r. ks. Ignacy Kowalski
 • od 1911 r. ks. Szymon Skurczyński
 • od 1913 r. ks. Władysław Nowakowski
 • od 1939 r. ks. Wincenty Soczawa
 • od 1947 r. ks. Jan Cygan
 • od 1961 r. ks. Grzegorz Adamiec
 • od 1965 r. ks. Antoni Michoński
 • od 1979 r. ks. Władysław Jakubek
 • od 1984 r. ks. Romuald Wróbel
 • od 2004 r. ks. Zygmunt Sawicki
 • od 2014 r. ks. Bogdan Szymkiewicz

Ks. Władysław Nowakowski (+1939)