Rekolekcje wielkopostne

GÓRSKIE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2019′

NIEDZIELA, 24 marca – rozpoczęcie rekolekcji

Nie zamykajmy serc …

 

08:oo+ /Węchadłów/: Msza święta z nauką dla wszystkich /+słowo do dzieci i młodzieży

10.oo+ /Góry/: Msza święta z nauką dla wszystkich /+słowo do dzieci i młodzieży

12.oo+ /Góry/: Msza święta  z nauką dla wszystkich /+słowo do dzieci i młodzieży

 

PONIEDZIAŁEK, 25 marca – rekolekcje

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka…

 

09:oo+ /Góry/: Msza święta z nauką dla ZPO z Gór

11:oo+ /Węchadłów/: Msza święta z nauką dla ZPO z Węchadłowa

15:oo+ /Węchadłów/: Msza święta z nauką dla wszystkich

17:oo+ /Góry/: Msza święta  z nauką dla wszystkich

 

WTOREK, 26 marca – dzień pokuty i pojednania – zakończenie rekolekcji

Miłosierdzie Boże na wieki wysławiać będę…

początek spowiedzi o godz. 8.3o,

a następnie pół godziny przed każdą Mszą świętą – do rozpoczęcia kazania

09:oo+ /Góry/: Msza święta dla wszystkich

11:oo+ /Góry/: Msza święta dla starszych i chorych /+sakrament namaszczenia chorych

15:oo+ /Węchadłów/: Msza święta z nauką dla wszystkich /+słowo do dzieci i młodzieży

17:oo+ /Góry/: Msza święta  z nauką dla wszystkich /+słowo do dzieci i młodzieży

 

Akt Zawierzenia Matce Bożej. Zakończenie Rekolekcji.

 

 Rekolekcje prowadzi i o modlitwę prosi o. Ekspedyt Osiadacz OFM

 

Z A P R A S Z A M Y