Tydzień Modlitw o Powołania

Modlitwa za kapłanów i nowe powołania
Jezu, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, proszę Cię za naszych kapłanów. Przemieniaj ich w Siebie, uczyń ich mocą swojej łaski i narzędziami swego Miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich, i spraw, aby stawali się do Ciebie podobni przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, dokonywali w Twoim imieniu i mocą Twego Ducha dzieł, jakich sam dokonywałeś dla zbawienia świata.
Posyłaj wciąż nowych robotników do winnicy swego Kościoła. Niech oddadzą swoje serca tylko Tobie i niech będą ofiarni w służbie dla dobra Twojej Owczarni.
Maryjo, Matko kapłanów, oręduj za nimi i podpowiadaj nieustannie, aby czynili to, co Syn Twój im powie.
Amen.

W czwartą Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza obchodzimy 56. Światowy Dzień Modlitw o Powołania rozpoczynający Tydzień Modlitw o Powołania do Służby Bożej w Kościele. Zachęcam do modlitwy i rozważania z pomocą Orędzia Ojca Świętego Franciszka na 56. Światowy Dzień Modlitw o Powołania…