Wieczorny Różaniec z biskupem Janem Piotrowskim z Bazyliki Katedralnej w Kielcach (godz. 20.30)

Za pośrednictwem Facebooka można uczestniczyć w codziennej transmisji modlitwy różańcowej. Kończy się ona Apelem Jasnogórskim, zasłonięciem obrazu Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej i błogosławieństwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego. zobacz…