Wypominki

 

Za zmarłych zgłoszonych w Wypominkach modlimy się przed Mszą św. o godz. 8.oo w Węchadłowie oraz przed Mszą św. o godz. 10.oo i 12.oo w Górach. Wypominki na rok 2019/2020 można zgłaszać u ks. Proboszcza. Jeśli nie ma zastrzeżenia Wypominki są opublikowane na stronie internetowej parafii.

Wypominki zamieszczone na stronie internetowej naszej parafii zawierają wszystkich zgłoszonych do modlitwy bez rozróżnienia na okres czytania w kościele: roczne (XI-X), półroczne (XI-IV), kwartalne (XI-I), i miesięczne (XI). W kościele to rozróżnienie zostało zachowane.

Ewentualne błędy lub zmiany prosimy zgłaszać u ks. Proboszcza lub na adres: parafiagory@gmail.com

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,
+ks. Stanisława Śliwińskiego, ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Mzyka, ks. Stanisława Sztafrowskiego, ks. Piotra Klimczyka, ks. Tadeusza Skrzyniarza, księży, którzy posługiwali w tej parafii,
+s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba,
+Stanisławę Szymkiewicz, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów, ++ z rodziny i pokrewieństwa,
++ z rodz. Zielińskich i Kowalskich,
++ z rodz. Gościów i Dzierżaków,
+Marię Ciesielską,
+Jolantę Jędrszczyk,
+Mieczysława, ++ z rodz. Dzierżaków i Felisów,
+Otolię, Józefa Ziębów, Helenę, Franciszka, Mariana Łękawskich,
++ z rodz. Leksów, Mazurów, Majów, Jerzego Stępnia,
+Rafała Ziębę, ++ z rodz. Ziębów i Piasków,
+Katarzynę, Władysława Ziółkowskich,
+Zygmunta, Zofię, Walentego Ziębów,
++ z rodz. Skoczków i Stradomskich,
+Mariannę, Ludwika, Magdalenę, Jana, Władysława Dzierżaków, Katarzynę Rajfura,
+Roberta Komóra, ++ z rodziny,
+Mieczysława, Rafała Ziębów, ++ z rodz. Ziębów i Kruków,
+Józefę, Władysława, Mieczysława, Władysława Papaj, Zofię, Jana, Bogumiłę Dzierżak, ++ z rodziny,
+Władysława Sokołowskiego, ++ z rodz. Sokołowskich i Kowalskich,
+Mariolę Lach,
+Zdzisława Jarosa, ++ z rodz. Jarosów i Ptaków,
+Henryka Ziębę, Genowefę, Józefa, Władysławę Gnidzińskich, ++ z rodz. Ziębów, Kwietniów i Gnidzińskich,
+Piotra, Konstancję Mazur, Piotra, Małgorzatę Tazbir, ++ z rodz. Skoczków, Majów i Stradomskich, ks. Jana Koczaja, ks. Jana Cygana, ks. Antoniego Michońskiego, ks. Władysława Jakubka, Jerzego Stępnia, ++poległych na wojnie i wszystkich w czyśćcu cierpiących,
+Ireneusza Leksa,

+Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła, kaplicy i parafii...

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,

+ks. Stanisława Śliwińskiego, ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Mzyka, ks. Stanisława Sztafrowskiego, ks. Piotra Klimczyka, ks. Tadeusza Skrzyniarza, o. Huberta Matuszczyka, księży, którzy posługiwali w tej parafii,

+s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba,

+Stanisławę Szymkiewicz, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów, ++ z rodziny i pokrewieństwa,

+Romana, Franciszka, Józefę Sosińskich, Stanisława, Mariannę Sobczyków,

+Anielę, Wawrzyńca, Józefa Lach,

+Stanisława Sosińskiego, Marię, Michała Kasprzyków, Annę, Stanisława Sosińskich,

+Tadeusza Kasprzyka, Jana, Ludwikę, Stanisławę Stefańskich,

+Stefanię, Jana, Józefa Kasprzyków,

+Stanisława, Władysławę, Aleksego, Annę Stanek,

+Mariana Hanasa,

+Otolię, Stanisława Symber,

+Cecylię, Franciszka, Stefana, Bronisławę Rosików, Zofię Zawora, Stanisława, Janinę Świetlików,

+Leona, Mariannę, Januarego Grątkiewicz,

+Pelagię, Mariana Zawora, Kazimierza Strączka,

+Zygmunta Wites, Henryka Stanek, Zofię, Józefa Wites,

+Weronikę, Stefana Młyńczaków, Felicję, Władysława Kubików,

+Wiesława Puchałę, ++ z rodz. Puchałów i Wojciechowskich,

+Bogdana Mazurkiewicza, ++ z rodz. Świetlików i Bernasików,

+Ludwikę Pasternak,

+Katarzynę, Stanisława Jędrszczyków,

+Czesława, Stanisławę, Stanisława, Krystynę Ziębów, Józefa, Władysławę, Jana Strączkiewiczów, Zofię, Szczepana Kurczynów, Eleonorę Reimer,

+Bronisławę, Franciszka Łaptos, Józefę, Adama Zaborowskich,

+Zofię, Władysława Pawlików, Ludwikę, Andrzeja, Kacpra, Józefa Kwietniów, Marię, Zbigniewa, Marka Skibów,

+Zofię Sękacz, Janinę, Stanisława Ofanowskich, Franciszkę, Marcina Kierkowskich, ++ z rodziny,

+Halinę, Zenona Szymańskich,

+Czesława Kierkowskiego,

+Stefanię, Stanisława, Krzysztofa Młyńczaków,

+Marię, Pawła, Danutę, Romana Michno, Stanisławę, Józefa, Piotra Łaptos,

+Józefę Matuszczyk, Piotra Stawiarskiego, Piotra, Mariannę Pasternak, Teresę Sęk,

+Wiesławę, Józefa Zachariasz, Józefa Włodarskiego,

+Janinę, Mieczysława Sokołowskich, Wiesława, Józefa Buskich,

+Władysława, Helenę Chabińskich, Henryka Młyńczaka,

+Romana, Zofię, Romana Toporskich,

++ z rodz. Zachariaszów,

+Władysława, Mariannę Cepak,

+Ewę, Leona Strączek,

+Irenę, Bronisława, Józefę, Stanisława Strączków,

+Józefa Wites,

++ z rodz. Dzierżaków, Golików i Lutych,

+Zofię, Stefana Strączek,

+Władysława Młyńczaka,

+Helenę, Józefa Ćmakowskich,

+Franciszka, Mariannę, Stanisławę, Jadwigę, Leona Florczyków, Karola, Annę, Michalinę, Wandę Dobrowolskich,

+Władysławę, Zygmunta Kot, Irenę, Stanisława, Teresę Młyńczak, Stanisława Musialika,

+Helenę, Juliana Golik, Zofię, Józefa Sobczyk,

+Józefa, Tadeusza, Feliksa Bieleckich,

+Zofię, Edwarda Sosińskich, Bożysławę Łyś, Ewę Mołdach, Franciszkę, Józefa Sosińskich,

+Władysławę, Stanisława Strączków, ++ z rodz. Strączków i Witesów,

+Czesława Kocjana, Józefa, Mariannę, Stanisławę Florczyk,

+Adelę, Władysława Pasternaków, Bronisławę, Władysława, Stanisława Lach,

+Stanisława Kaletę,

+Kazimierza, Tadeusza, Grzegorza Wites, Ludwikę, Michała, Stanisława, Ludwikę Wojciechowskich,

+Agnieszkę, Stanisława, Jana Matuszczyków,

+Józefa, Zygmunta Walczak, ++ z rodz. Grędów i Walczaków, Barbarę, Romualda Jara, ++ z rodz. Jara i Meler,

+Edwarda Grzybczaka, Stanisława, Władysława, Zofię Sobczyków,

++ z rodz. Blachów,

++ z rodz. Czerkaskich, Dzierżaków i Schabów,

+Mariannę, Stanisława Motyczyńskich, Zenonę, Stanisława Pastuszka, Zofię, Władysława Ryńskich, Leona, Stanisławę Kędzierskich,

+Helenę, Romana Ziółkowskich,

+Teresę, Romana, Ludwikę, Stanisława Kot, Władysława Cepaka, Antoninę Cieślik.

+Mariannę, Stanisława, Marka Owczarków, ++ z rodz. Świetlików i Owczarków,

++ z rodz. Chabińskich i Ryńskich,

+Marka, Stefana, Julię, Stanisława Jakubowskich, Weronikę, Stefana Młyńczaków,

+Henryka, Stanisława, Katarzynę Kocjan, Zofię, Bolesława Lozio,

+Daniela Woźniaka,

+Wiktora Wyczyńskiego, ++ z rodz. Wyczyńskich i Szostaków,

+Marię, Stanisława Ciszków,

+Jadwigę, Bolesława, Alinkę Kocjan,

+Juliannę, Walentego Gładyszów, Helenę Golwiej, Bronisławę, Antoniego Bieleckich,

+Jacka Strączka,

+Janinę, Władysława Pasternak, Marię, Stanisława Sroka,

+Juliannę, Edwarda Pasternak,

+Jana, Zofię, Stefanię Ciepierskich, Stanisława Pawlika,

+Franciszka, Zofię Ciepierskich,

+Władysława, Zdzisława, Katarzynę, Juliana Zachariasz,

+Kazimierza Chabińskiego,

+Bogumiłę, Edmunda, Renatkę Ciapciak,

+Krystynę, Józefa Cepak,

+Kazimierza, ++ z rodz. Symbrów, Strączków i Ciepierskich,

+Rafała Ziębę, ++ z rodziny,

+Helenę, Stanisława Puchała, ++ z rodz. Puchałów i Sowów,

+Jana, Wiktorię, Piotra Zachariasz,

+Józefa, Zofię, Bolesława Lozio, Helenę, Józefa Wites,

+Józefę, Władysława Matuszczyków,

+Romana, Jana, Stanisławę Strączkiewiczów, Józefa, Wawrzyńca, Franciszkę Pawlików, Józefa, Janinę Górczyńskich,

+Helenę, Franciszka Matura, Irenę, Władysława Kozak, Józefa, Anastazję, Franciszka Ziółkowskich, Ludwikę Łaptos,

+Władysława Sikorę,

+Tomasza, Józefa Młyńczaków,

+Stanisławę, Bolesława Ciepierskich,

+Józefa, Leszka Ziółkowskich,

+Genowefę, Antoniego, Józefa Strączkiewiczów, Florentynę, Stefana Oborów, ++ z rodziny,

+Halinę, Stanisława, Józefę, Czesława Ryńskich,

+Mariana, Michalinę, Aleksandra, Grzegorza, Mariannę, Tomasza Siwek, Stanisława, Zdzisława Białczyk, Wincentego, Jadwigę Cak, Annę Mitręga, ++ z rodz. Białczyków, Siwków i Caków,

+Halinę, Zygmunta, Feliksę, Franciszka, Zofię Szafirskich, Stefanię, Jana, Józefa, Stanisława, Władysława Kasprzyków, ++ z rodziny,

+Jerzego, Helenę Grabowskich,

+Wojciecha, Józefę Modelskich,

+Adama, Helenę, Stefana Zachariasz,

+Bogdana Wojciechowskiego, Irenę, Józefa Lozio,

+Walerię, Stanisława Wojciechowskich,

+Henryka, Mieczysława Ofanowskich, Mariannę Karpińską, Piotra Kuc,

+Dorotę, Konstantego Sikorów, Antoniego, Józefę Marzec,

+Stefana, Zofię Pieterwas, Walentego, Wiktorię Wites,

+Kazimierza, Zofię Kasprzyków, Mariannę, Piotra, Franciszka, Bogusławę, Władysława, Kazimierza, Annę, Dariusza, Irenę Golików, Stanisławę, Ludwika Woźniczko, Janusza Ochman,

+Genowefę, Józefa, Helenę Lach, Ludwikę, Antoniego Kaleta,

+Ludwikę, Stanisława Ciszków, Mariannę, Józefa, Katarzynę, Władysława Swatów,

+Helenę, Henryka, Stanisławę, Józefa Ryńskich, Mariana, Marię, Aleksandra Foryś,

+Władysławę, Franciszka Szymańskich, Mariannę, Henryka Strączkiewicz,

+Józefa, Mariannę Kierkowskich,

+Zofię, Stanisława Chabińskich,

+Katarzynę, Władysława, Jana, Juliannę, Wiktorię Ziółkowskich, Karolinę, Jana, Stefana Wojciechowskich, Stanisława, Stanisławę Gajos,

+Anielę, Stanisława, Magdalenę, Michała, Franciszka, Helenę Strączków, Beatę, Anielę, Jana Gołpyś,

+Rozalię, Sebastiana Ryńskich, Klarę, Walentego Bałaga, ks. Jana Cygana, ks. Władysława Jakubka, ks. Krzysztofa Liburskiego, Stanisława Liburskiego,

+Władysławę, Stanisława, Leokadię Kwiecień, Agnieszkę, Antoniego, Ludwikę, Andrzeja, Kacpra Kwietniów,

+Stanisławę, Stanisława Kwietniów, Kazimierza Marcinkowskiego, Leszka Sapotę, ++ z rodziny,

+Helenę Cepak,

+Janinę Matuszczyk,

++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła i parafii...

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,

+ks. Stanisława Śliwińskiego, ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Mzyka, ks. Stanisława Sztafrowskiego, ks. Piotra Klimczyka, ks. Tadeusza Skrzyniarza, księży, którzy posługiwali w tej parafii,

+s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba,

+Stanisławę Szymkiewicz, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów, ++ z rodziny i pokrewieństwa,

+Marię, Jana Wotlińskich, ++ z rodz. Śliwów i Wotlińskich,

+Reginę Godlewską,

+Reginę Magdziarz, Zofię, Waleriana Głowacz,

+Karolinę Miśta, Annę Wesołowską,

+Jakuba, Adelę, Stanisława, Aleksandra, Ryszarda, Dariusza, Alicję, Anielę Kwietniów,

+Agnieszkę, Jana, Stanisławę, Józefa, Stanisława, Stefanię Zachariasz, Zofię, Marcina Zyguła, Bronisławę, Ignacego Kućma, ++ z rodz. Zachariaszów, Zyguła i Kućma,

+Józefa, Genowefę, Józefa, Józefę, Symber, Jana, Julię Nowak,

+Zofię, Feliksa Bieleckich, Michalinę, Wacława Piekarskich,

+Genowefę, Franciszka, Stanisława Malechów,

+Irenę Chabińską,

+Władysławę, Jana Cepak,

+Andrzeja, Józefę, Władysława Strączkiewicz,

+Marię, Antoniego Marmuźniak, Barbarę, Czesława Ziętarskich Jana, Stanisławę Wiciejowskich, ++ z rodz. Leńdźwa, Marmuźniak i Bernasik,

++ z rodz. Dębskich i Kisielewskich, Jarosława Stawiarskiego,

+Jacka Młyńczaka, ++ z rodz. Młyńczaków i Pasternaków,

+Zofię, Bronisława Wojtasików,

+Waldemara Lizaka, Władysławę, Stanisława, Józefa Grochowinów, Mariannę, Andrzeja, Łukasza Ziębów, Teklę Komór, Piotra Mazur,

+Władysławę, Genowefę, Józefa, Piotra Gnidzińskich,

+Szczepana Ciombor,

+Mariannę, Stefana Żak, Annę, Helenę Bałaga,

+Walentego, Józefę Maj, Juliana, Zuzannę Mędrych,

+Władysława, Stanisławę, Henryka, Krystynę Sobczyków, Władysława Smogóra, ++ z rodz. Sobczyków, Wojtasików, Smogórów,

+Romana, Helenę Strączkiewiczów,

+Władysława, Helenę, Stefana, Henryka Szymańskich, Marię Schab, Mariannę, Michała Góraków,

+Józefa, Bogusława, Katarzynę, Stefana Kędzierskich, Józefa, Józefę Salamon,

+Tadeusza, Stefana, Wiktorię  Pituła,

+Stanisława Bakalarza,

+Władysława Strączka,

+Stanisławę, Jana Lozio, Adama Strączka, Wojciecha, Mariannę Stefańskich,

+Annę, Mieczysława, Łucję, Wojciecha, Stefana Flisowskich, Elżbietę, Romana Szymik,

+Józefa, Walerię Ciepierskich,

+Zofię, Józefa Sowa, Stanisławę, Leona Kędzierskich, ++ z rodziny,

+Ludwikę, Józefa Żak, Jana, Aleksandra Kozioł, Katarzynę, Zofię, Błażeja, Józefa, Władysława Kwiecień,

++ z rodz. Skibów i Wyczyńskich,

+Zofię, Józefa Pasternaków, Janinę Kwiecień, Jerzego Stanka,

+Mariannę, Mieczysława Lach, Wiesławę, Stanisława Młyńczaków,

+Helenę, Stanisława, Kazimierza Wites,

++ z rodziny Kocjanów i Węglińskich,

+Jerzego, Henryka Wójcików, Otolię, Stanisława Symbrów,

++ z rodz. Mentlów i Kucharskich,

+Janinę, Jana, Pawła Tyburczyków, Helenę, Bolesława, Sławomira Kowalczyków,

+Jana, Krystynę Świetlików

+Helenę, Władysława Juszczyków, Mieczysława, Ryszarda Karczmarczyków,

+Marię, Andrzeja Lepiarz,

+Mariana, Zofię Domagała,

+Janinę, Henryka Jobczyk,

+Janinę, Henryka, Leszka Matura, Zdzisława Szałaj,

+Annę, Stanisława Wrona, Magdalenę, Jakuba Kwiecień, ++ z rodz. Kwietniów i Wronów,

+Józefę, Andrzeja Bakalarz,

+Zofię, Franciszka, Henryka, Stefana Strączków,

+Aleksandra, Marię Ciepierskich, Szczepana, Marię Pieterwas,

+Kazimierza, Zofię, Stanisława Zaworów,

+Rozalię, Józefa, Wojciecha, Jerzego, Rafała, ++ z rodz. Miszczyków i Ziębów, Jana Makarewicza, Zofię Chaberek,

+Jana, Helenę, Franciszka, Kazimierza Pasternaków, Franciszka, Juliannę, Stefanię Młyńczaków,

+Stanisława Dąbka, Genowefę, Stefana Jończyk, Bolesława Lach, Dariusza Bieleckiego,

+Stanisława, Natalię, Tadeusza Strączków, Józefa, Krystynę Kasprzyków,

+Katarzynę, Franciszka, Stanisławę, Andrzeja, ++ z rodz. Słotów, Maślanków, Leksów, Rogowskich i Prażaków,

+Leokadię, Stefana, Józefa Lach, Urszulę Strączek, Marię, Kazimierza Dąbrowskich,

++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła i parafii...

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.