Wypominki

 

Za zmarłych zgłoszonych w Wypominkach modlimy się przed Mszą św. o godz. 8.oo w Węchadłowie oraz przed Mszą św. o godz. 10.oo i 12.oo w Górach. Wypominki na rok 2018/2019 można zgłaszać u ks. Proboszcza. Jeśli nie ma zastrzeżenia Wypominki są opublikowane na stronie internetowej parafii.

Wypominki zamieszczone na stronie internetowej naszej parafii zawierają wszystkich zgłoszonych do modlitwy bez rozróżnienia na okres czytania w kościele: roczne (XI-X), półroczne (XI-IV), kwartalne (XI-I), i miesięczne (XI). W kościele to rozróżnienie zostało zachowane.

Ewentualne błędy lub zmiany prosimy zgłaszać u ks. Proboszcza lub na adres: parafiagory@gmail.com

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,

+ks. Stanisława Śliwińskiego, ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Mzyka, ks. Stanisława Sztafrowskiego, ks. Piotra Klimczyka, ks. Tadeusza Skrzyniarza, księży, którzy posługiwali w tej parafii,

+s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba,

+Stanisławę Szymkiewicz, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów, ++ z rodziny i pokrewieństwa,

+Reginę Godlewską,

+Reginę Magdziarz, Zofię, Waleriana Głowacz,

+Karolinę Miśta, Annę Wesołowską,

++ z rodz. Zielińskich i Kowalskich,

++ z rodz. Gościów i Dzierżaków,

+Jolantę Jędrszczyk,

+Mieczysława Bartosińskiego, ++ z rodz. Bartosińskich i Bukowskich,

+Mieczysława, ++ z rodz. Dzierżaków i Felisów,

+Władysławę, Witolda, ++ z rodz. Zdonków i Flisowskich,

+Otolię, Józefa Ziębów, Helenę, Franciszka, Mariana Łękawskich,

+Władysława Sokołowskiego, ++ z rodz. Sokołowskich i Kowalskich,

+Roberta, Helenę, Stanisława Komór,

+Katarzynę, Władysława Ziółkowskich,

++ z rodz. Leksów, Mazurów, Majów, Jerzego Stępnia,

+Zygmunta, Zofię, Walentego Ziębów,

++ z rodziny Papaj i Dzierżak,

++ z rodz. Skoczków i Stradomskich,

+Mieczysława, ++ z rodz. Ziębów i Kruków,

+Marię Ciesielską, Zofię, Józefa Góras,

+Rozalię, Józefa, Wojciecha, Jerzego Ziębów, ++ z rodz. Miszczyków i Ziębów, Jana Makarewicza, Zofię Chaberek, ++ z tych rodzin,

+Annę, Kazimierza, Wiktorię, Józefa, Mieczysława, Zenona Sokołowskich, Wiktorię, Antoniego Śliwów, Tadeusza, Józefę, Bronisława Hanas,

+Henryka Ziębę, Genowefę, Józefa, Władysławę Gnidzińskich, ++ z rodz. Ziębów, Kwietniów i Gnidzińskich,

++ z rodz. Skoczków, Jana Koczaja, Krystynę Tynior, ++ księży: ks. Jana Cygana, ks. Antoniego Michońskiego, ks. Władysława Jakubka, ++ poległych na wojnie i w czyśćcu cierpiących,

+Piotra, Konstancję Mazur, Piotra, Małgorzatę Tazbir, Władysławę, Henryka Stradomskich, Jana, Alfreda, Wiktorię, Felicję Maj, ks. Jana Cygana,

+Zdzisława, ++ z rodz. Jarosów i Ptaków,

+Rafała Ziębę,

+Jerzego, Marka, Marię Błaszkiewicz,

++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła, kaplicy i parafii.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,

+ks. Stanisława Śliwińskiego, ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Mzyka, ks. Stanisława Sztafrowskiego, ks. Piotra Klimczyka, ks. Tadeusza Skrzyniarza, o. Huberta Matuszczyka, księży, którzy posługiwali w tej parafii,

+s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba,

+Stanisławę Szymkiewicz, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów, ++ z rodziny i pokrewieństwa,

+Tadeusza Kasprzyka, Jana, Ludwikę, Stanisławę Stefańskich,

+Tomasza, Józefa Młyńczaków,

+Mariana Hanasa, ++ z rodziny,

+Felicję, Władysława Kubików, Weronikę, Stefana Młyńczaków,

+Zofię, Józefa Wites,

+Halinę, Czesława, Stanisława, Józefę Ryńskich,

+Helenę, Romana Ziółkowskich, Adelę, Władysława Pasternaków,

+Józefa Wites, Zofię, Stefana Pieterwas, Walentego, Wiktorię Wites,

+Mariana, Michalinę, Aleksandra, Grzegorza, Mariannę, Tomasza Siwek, Stanisława, Zdzisława Białczyk, Wincentego, Jadwigę Cak, Annę Mitręga, ++ z rodz. Białczyków, Siwków i Caków,

+Jerzego, Henryka, Marię, Stanisława Wójcików, Otolię, Stanisława Symber,

+Zofię, Władysława Pawlików, Ludwikę, Andrzeja, Kacpra Kwietniów, Marię, Zbigniewa, Marka Skibów,

+Stefanię, Jana, Józefa Kasprzyków,

+Katarzynę, Stanisława Jędrszczyków,

+Zofię Sękacz, Janinę, Stanisława Ofanowskich, Franciszkę, Marcina Kierkowskich, ++ z rodziny,

+Halinę, Zenona Szymańskich, Władysławę, Franciszka Szymańskich, Mariannę, Franciszka Strączkiewicz,

+Jana Zachariasza,

+Kazimierza, Tadeusza, Grzegorza Wites, Ludwikę, Michała, Stanisława Wojciechowskich,

+Stanisława, Władysławę, Aleksego, Stanków, Annę Stanek,

+Henryka, Katarzynę, Stanisława Kocjan, Bolesława, Zofię Lozio,

+Eugeniusza, Marcina, Monikę Młyńczaków, Elżbietę Gruszka,

+Cecylię, Franciszka, Stefana, Bronisławę Rosików, Stanisława Świetlika,

+Irenę, Bronisława, Józefę, Stanisława Strączków,

+Marię, Pawła, Danutę, Romana Michno, Stanisławę, Józefa, Piotra Łaptos,

+Romana, Franciszka, Józefę Sosińskich, Mariannę, Stanisława Sobczyków,

+Ewę, Leona Strączek,

+Henryka Kocjan,

+Stanisława Sosińskiego,

+Anielę, Wawrzyńca, Józefa Lach,

+Czesława, Stanisławę, Stanisława, Krystynę Ziębów, Józefa, Władysławę, Jana Strączkiewiczów, Zofię, Szczepana Kurczynów, Eleonorę Reimer,

+Romana, Jana, Stanisławę Strączkiewiczów, Józefa, Wawrzyńca, Franciszkę Pawlików, Józefa, Janinę Górczyńskich,

+Czesława Kocjana,

+Jacka, Janinę, Władysławę, Stanisława Strączków, Walerię, Stanisława Wojciechowskich,

+Zofię, Stefana Strączek,

+Bogdana Mazurkiewicza,

++ z rodz. Świetlików i Bernasików,

+Marka, Stefana, Julię, Stanisława Jakubowskich, Weronikę, Stefana Młyńczaków,

+Wiesławę, Józefa Zachariasz, Józefa Włodarskiego,

+Stanisława Kaletę,

+Józefa, Tadeusza, Feliksa Bieleckich,

+Wiesława, Józefa Buskich,

+Janinę, Mieczysława Sokołowskich,

+Zofię, Edwarda Sosińskich,

+Marię, Stanisława Ciszków, Mariannę, Józefa Swatów, Ludwikę, Stanisława Ciszków,

+Teresę, Romana, Ludwikę, Stanisława Kot, Władysława Cepaka, Antoninę Cieślik,

+Bronisławę, Franciszka Łaptos, Józefę, Adama Zaborowskich,

+Mariannę, Stanisława Motyczyńskich, Zenonę, Stanisława Pastuszka, Zofię, Władysława Ryńskich, Leona, Stanisławę Kędzierskich,

+Janinę, Władysława Pasternaków, Marię, Stanisława Sroków,

+Ludwikę Pasternak,

+Wiktora Wyczyńskiego, ++ z rodz. Szostaków,

+Stanisława, Otolię Symbrów,

+Władysława Sikorę,

+Jadwigę, Bolesława, Alinkę Kocjan,

+Władysławę, Stanisława, Leokadię Kwiecień,

+Agnieszkę, Antoniego, Ludwikę, Andrzeja, Kacpra Kwietniów,

+Helenę, Juliana Golik, Zofię, Józefa Sobczyk,

+Romana, Zofię, Romana Toporskich,

+Mariannę, Stanisława, Marka Owczarków, ++ z rodz. Świetlików i Owczarków,

+Franciszka, Zofię Ciepierskich,

++ z rodz. Blachów,

+Edwarda Grzybczaka, Stanisławę, Władysława, Zofię Sobczyków,

+Jana, Zofię, Stefanię Ciepierskich,

+Czesława Kierkowskiego,

+Józefa, Zygmunta Walczak, ++ z rodz. Grędów i Walczaków, Barbarę, Romualda Jara, ++ z rodz. Jara i Melet,

+Józefa, o. Piotra Lach, Grażynę, Jana Wójcików, Zofię, Bronisława Jędrszczyków,

+Krystynę, Józefa Cepak,

+Wiesława Puchałę,

+Stanisławę, Stefana Strączków, Józefę, Henryka Hola,

++ z rodz. Dzierżaków, Golików i Lutych,

+Józefa, Zofię, Bolesława Lozio, Helenę, Józefa Wites, ++ z tych rodzin,

+Genowefę, Antoniego, Józefa Strączkiewiczów,

+Stanisławę, Stanisława Kwiecień, Leszka Sapotę,

+Helenę, Stanisława Puchała, ++ z rodz. Puchałów i Sowów,

+Daniela Woźniaka,

+Henryka, Mieczysława Ofanowskich, Mariannę Karpińską, Piotra Kuc,

+Katarzynę, Stanisława Kocjan, Zofię, Bolesława Lozio,

+Annę, Stanisława Sosińskich, Marię, Michała Kasprzyków,

+Józefa, Mariannę, Stanisławę Florczyków, Juliana, Zofię Kocjan,

+Juliannę, Walentego Gładyszów, Bronisławę, Antoniego Bieleckich,

+Józefa, Walerię, Aleksandra, Marię Ciepierskich, Szczepana, Marię Pieterwas,

+Irenę Stefańczyk, Genowefę, Józefa Jędrszczyków,

+Helenę, Jerzego Grabowskich,

+Helenę, Henryka Ryńskich,

+Władysławę, Zygmunta Kot, Irenę, Stanisława, Teresę Młyńczak, Stanisława Musialika,

+Antoniego, Józefa Marzec, Konstantego, Dorotę Sikorów,

+Franciszka, Mariannę, Stanisławę, Jadwigę Florczyków, Karola, Annę, Michalinę, Wandę Dobrowolskich,

+Jana, Józefę, Stanisławę, Jana Piwowarskich, Antoniego, Zofię Boksa,

+Adama, Helenę, Stefana Zachariaszów,

+Annę, Stanisława Wrona, ++ z rodz. Kwietniów i Wrona, Czesława Dudka,

+Władysławę, Zdzisława, Katarzynę, Juliana, ++ z rodz. Zachariaszów,

+Wojciecha, Józefę Modelskich,

+Helenę, Stanisława, Teresę, Tomasza Kwietniów,

+Ludwika, Leona, Agnieszkę, Mariannę, Januarego Grątkiewicz,

+Genowefę, Józefa, Helenę Lach, Ludwika, Antoniego Kaleta,

+Stanisława, Zofię Chabińskich,

+Józefa, Mariannę Kierkowskich,

+Pelagię, Mariana Zaworów, Kazimierza Strączka,

+Kazimierza, Zofię Kasprzyków, Mariannę, Piotra, Franciszka, Bogusławę, Kazimierza, Annę, Dariusza, Irenę Golik, Stanisławę, Ludwika Woźniczko, Janusza Ochman,

+Piotra, Władysława Górczyńskich, Agnieszkę, Marcina, Józefa, Zofię Bębenków, Marzenę Brożek,

+Anielę, Stanisława, Magdalenę, Michała, Franciszka Strączków, Beatę, Anielę, Jana Gołpyś,

+Stefanię, Stanisława, Krzysztofa Młyńczaków,

+Agnieszkę, Jana, Stanisława Matuszczyków,

+Józefę, Władysława Matuszczków,

+Józefa, Leszka Ziółkowskich,

+Adelę, Józefa, Katarzynę, Stanisława Jakubowskich,

++z rodz. Kocjanów i Węglińskich,

+Kazimierza, ++ z rodz. Symbrów, Strączków i Ciepierskich,

+Józefa Kwietnia,

++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła i parafii.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,

+ks. Stanisława Śliwińskiego, ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Mzyka, ks. Stanisława Sztafrowskiego, ks. Piotra Klimczyka, ks. Tadeusza Skrzyniarza, księży, którzy posługiwali w tej parafii,

+s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba,

+Stanisławę Szymkiewicz, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów, ++ z rodziny i pokrewieństwa,

+Jakuba, Adelę, Stanisława, Aleksandra, Ryszarda, Dariusza, Alicję, Anielę Kwietniów,

+Marię, Jana Wotlińskich, ++ z rodz. Śliwów i Wotlińskich,

+Reginę Godlewską,

+Reginę Magdziarz, Zofię, Waleriana Głowacz,

+Karolinę Miśta, Annę Wesołowską,

+Zofię, Feliksa Bieleckich, Michalinę, Wacława Piekarskich,

+Andrzeja, Józefę, Władysława Strączkiewicz,

+Władysławę, Mieczysława Klamka,

+Mariannę, Mieczysława Lach, Wiesławę, Stanisława Młyńczaków,

+Zofię, Bronisława Wojtasików,

+Annę, Franciszka Wojtasików,

+Anielę, Józefa Kubików,

+Władysława Młyńczaka, ++ z rodziny,

+Bronisławę, Władysława, Stanisława Lach,

+Michalinę, Mariana, Grzegorza, Aleksandra Siwek, Stanisława, Zdzisława Białczyków, ++ z rodz. Białczyków, Caków i Siwków,

+Szczepana Ciombor,

++ z rodz. Dębskich, Kisielewskich, Jarosława Stawiarskiego,

+Marię, Antoniego Marmuźniak, Stanisławę Wiciejowską, ++ z rodz. Leńdźwa, Marmuźniak i Tajak,

+Barbarę, Czesława Ziętarskich, ++ z rodz. Bernasików i Leńdźwa,

+Władysławę, Jana Cepaków,

+Mariannę, Stefana Żak, Annę, Helenę Bałaga, ++ z rodziny,

+Zofię, Józefa Sowa, Stanisławę, Leona Kędzierskich, ++ z rodziny,

+Agnieszkę, Jana, Stanisławę, Józefa, Stanisława, Stefanię Zachariasz, Zofię, Marcina Zyguła, Bronisławę, Ignacego Kućma, ++ z rodz. Zachariaszów, Zyguła i Kućma,

+Janinę, Jana, Pawła Tyburczyków, Helenę, Bolesława, Sławomira Kowalczyków,

+Józefa, Genowefę, Józefa, Józefę Symber, Jana, Julię Nowak,

+Helenę, Romana Strączkiewiczów,

+Jacka Młyńczaka, ++ z rodz. Młyńczaków i Pasternaków,

+Walentego, Józefę Maj, Juliana, Zuzannę Mędrych,

+Stanisławę, Jana Lozio, Adama Strączka, ++ z rodz. Stefańskich i Lozio,

++ z rodz. Ryńskich i Chabińskich,

+Natalię, Stanisława, Tadeusza Strączków, Krystynę, Józefa Kasprzyków, Władysławę, Władysława Ciepierskich,

+Waldemara Lizaka, Władysławę, Stanisława, Józefa Grochowinów, Mariannę, Andrzeja, Łukasza Ziębów, Teklę Komór, Piotra Mazur,

++ z rodz. Mentlów i Kucharskich,

+Stanisława, Józefę, Andrzeja Bakalarzów,

+Józefa, Bogusława Kędzierskich,

+Władysława, Helenę, Stefana, Henryka Szymańskich, Marię Schab, Mariannę, Michała Góraków,

+Władysława, Stanisławę, Henryka, Krystynę Sobczyków, Władysława Smogóra, ++ z rodz. Sobczyków, Wojtasików, Smogórów,

+Stefana, Wiktorię Pituła,

+Zofię, Józefa Pasternaków, Janinę Kwiecień,

++ z rodz. Skibów i Wyczyńskich,

+Władysława Strączka,

+Ludwikę, Józefa Żak, Jana, Aleksandra Kozioł, Katarzynę, Zofię, Błażeja, Józefa, Władysława Kwiecień,

+Annę, Mieczysława Flisowskich, Łucję, Wojciecha, Stefana Flisowskich, Elżbietę, Romana Szymik,

+Helenę, Stanisława, Kazimierza Wites,

+Katarzynę, Jana Kozioł,

+Władysławę Gnidzińską,

+Helenę, Bolesława Kowalczyków, ++ z rodz. Kowalczyków i Matuszczyków,

+Jana, Krystynę Świetlików,

+Piotra, Marię Puchała,

+Zofię, Tadeusza, Zdzisława Zyguła,

+Jana, Zofię Wypych, ++ z rodz. Wypychów i Gilów,

+Janinę, Henryka, Leszka Matura, Zdzisława Szałaj,

+Józefę, Józefa Salamon, Stefana, Katarzynę Kędzierskich,

+Janinę, Henryka Jobczyków,

+Bogdana Wojciechowskiego, Irenę, Józefa Lozio,

+Janinę, Felicję, Władysława Szostak,

+Leokadię, Stefana, Józefa Lach, Urszulę Strączek, Marię, Kazimierza Dąbrowskich,

+Stanisława Dąbka, Genowefę, Stefana Jończyk, Bolesława Lach,

+Dariusza Bieleckiego,

+Zofię, Franciszka, Henryka, Stefana, ++ z rodziny

+Mariannę, Stanisława Kubików,

+Mariannę, Krzysztofa, Stefana Bisikiewicz, Wojciecha Kolb, Czesława, Zofię Schab,

+Katarzynę, Władysława, Jana, Juliannę, Wiktorię Ziółkowskich, Karolinę, Jana, Stefana Wojciechowskich, Stanisława, Stanisławę Gajos,

+Andrzeja, Juliannę Dworak, Wojciecha, Jadwigę, Franciszka, Józefę Chabińskich,

+Bogumiłę, Edmunda, Renatkę Ciapciak,

+Ludwikę, Jana, Józefa Żaków, Władysława Dudę,

++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła i parafii.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.