Ogólne wytyczne odnośnie celebracji Sakramentu Bierzmowania w diecezji kieleckiej

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną w kraju, po ustaleniach dokonanych z Biskupem Kieleckim Janem Piotrowskim, Kuria Diecezjalna w Kielcach wydała Zarządzenie w odniesieniu do przystępowania młodzieży do Sakramentu Bierzmowania. …zobacz…